Wdrożenia

Proces  wdrożenia systemów klasy ERP, jest trudnym zagadnieniem do którego podchodzimy z najwyższą uwagą. Złożoność procesów jakie zachodzą w poszczególnych organizacjach w połączeniu z możliwościami i elastycznością proponowanych systemów informatycznych tworzą z każdego wdrożenia unikalny projekt.

Celem naszej firmy jest jak najlepsze dopasowanie się do sposobu działania przedsiębiorstwa. Jednak naszym zdaniem sam proces wdrożenia to nie tylko dopasowanie się do istniejących procesów. Proces wdrożenia oferowany przez naszą firmę to również analiza tych procesów. Odnalezienie mocnych stron organizacji i dodatkowe wzmocnienie ich systemem informatycznym. W czasie wdrożenia analizując poszczególne zakresy często napotykamy również na obszary, które należałoby zmodyfikowac. W tym zakresie najczęściej widoczne i najszybciej widoczne są efekty całego wdrożenia. Wspólnie z naszymi klientami pracujemy nad poszczególnymi procesami, w czasie wdrożenia. Nasze wieloletnie doświadczenie wyniesione ze znacznej liczby wdrożeń pozwala często proponować naszym klientom nowsze, lepsze rozwiązania. W procesie analizy i w samym już wdrożeniu staramy się proponować a nie narzucać rozwiązań.

Sam sposób prowadzenia wdrożenia można przedstawić w kilku punktach:

  • partnerstwo we wdrożeniu,
  • indywidualne podejście do wdrożenia (do każdego przedsiębiorstwa jak i do każdego użytkownika),
  • wzmacnianie systemem dobrych i zmiana słabych stron organizacji,
  • propozycja zmian procesów (a nie bierne odwzorowanie lub sztywne narzucanie),
  • wsparcie doświadczeniem,
  • wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i proponowanie czegoś więcej niż Klient oczekiwał.

Czynniki udanego wdrożenia:

  • zespół projektowy,
  • proces projektowy,
  • technologia,
  • inne.

Ryzyka wdrożenia

Wdrożenie to wielostopniowy proces w którym uczestniczy wiele osób. Dlatego też i zakres ten dopasowany jest zawsze do specyfiki i potrzeb naszego klienta. Najczęściej składa się on z następujących elementów:

FAZA I - Powołanie projektu, określenie zakresu i celów wdrożenia. Utworzenie zespołów wdrożeniowych.

FAZA II - Uszczegółowienie i  analiza procesów często już na podstawie predefiniowanego systemu (jeżeli istnieje możliwość oparcia się o pewne podobne do wymaganych rozwiązania).

FAZA III - Modyfikacje i szkolenia - ten etap w odróżnieniu od innych firm staramy się przeprowadzać w bardzo bliskiej współpracy z poszczególnymi osobami z zespołu wdrożeniowego klienta. Ze względu na to, iż nasze wdrożenia staramy się prowadzić jako projekty indywidualne (każdy klient posiada mocno dopasowany system do własnych potrzeb) często konsultulujemy się w czasie modyfikacji i następuje szybka informacja zwrotna pozwalająca na ciągłe podążanie właściwą ścieżką. Jeżeli klient nie narzuca swojej metodyki wdrożenia - staramy się, podążać drogą metodyk zwinnych. Tworząc poszczególne małe wycinki rozwiązania (w kontakcie z klientem) dbamy o to by, by każdy z nich idealnie pasował do koncepcji ogólnej systemu. Takie rozwiązanie chwalone jest przez naszych klientów, którzy czynnie uczestniczą w tworzeniu rozwiązania na którym będą pracowali. Rozumieją sposób i zasady jego działania co pozwala płynnie przejść do następnych faz procesu.

FAZA IV - Testy cząstkowe i całościowe na środowiskach testowych. I również na tym etapie wdrożenia wspieramy przy tworzeniu testów całościowych. W założeniu każdy z elementów zrealizowanych w czasie FAZY III powinien zostać przetestowany również w połączeniu z innymi elementami procesów lecz należy przeprowadzić testy spójności. Wykonuje się więc symulację całych procesów. W czasie tej fazy nie tylko testujemy standardowe schematy ale także kładziemy nacisk na wykonywania najtrudniejszych przypadków Pozytywne zakończenie tej fazy skutkuje przejściem do następnej.

FAZA V - Start systemu i asysta. - Na etapie wdrożenia poszczególni operatorzy znają już system, potrafią posługiwać się nim w wystarczającym do pracy zakresie. Jednak na początek zapewniamy naszym klientom asystę przy pracy. Ma ona na celu nie tylko poczucie większego bezpieczeństwa (mniejszy stres nowych użytkowników systemu) ale również możliwość szybkiej reakcji na pojawienie się nieprzewidzianych sytuacji. Również na starcie systemu klient musi czuć się bowiem jak najbardziej komfortowo.

FAZA VI - Zakończenie projektu. Po pełnym okresie wdrożeniowym - np. po rozliczeniu całego jednego okresu. Nastepuje końcowy odbiór systemu i zakończenie projektu. Dla stron jednak zakończenie projektu wdrożeniowego nie kończy dalszego etapu współpracy. Z naszymi klientami współpracujemy przez wiele lat, ciągle opiekując się i przeprowadzając dopasowania systemu do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb.