Branża odzieżowa

Specyfika działania przedsiębiorstw w tej branży wymaga również specjalizowanych rozwiązań. Nasze rozwiązania mają na celu poprawę skuteczności działania, przyspieszenie procesów a przede wszystkim na dostarczaniu informacji pełnej, dokładnej i na czas.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia naszych rozwiązań to:

 • dokładna analiza stanu zaawansowania prac na poszczególnych zleceniach
 • szybka informacja o stanach i produkcji w toku (z wyszczególnieniem etapów tej produkcji)
 • efektywniejsze planowanie produkcji, wykorzystania mocy przerobowych
 • Analiza cyklu życia produktu
 • Planowanie działań promocyjnych

System realizuje procesy i zapewnia obsługę m.in. w następujących obszarach:

Zamowienia sprzedaży

 • Wsparcie przy przyjmowaniu zamówień
 • Obsługa cenników
 • Różnorodność przyjęcia zamówienia (ręczny, EDI, współpraca ze sklepem internetowym)

Powoływanie zleceń

 • Analiza stanów i zapotrzebowania wraz z możliwością automatycznego powoływania zleceń produkcyjnych
 • Obsługa stanów minimalnych i maksymalnych
 • Planowanie zleceń produkcyjnych w określonych przedziałach czasowych

Kontrola wykorzystania zasobów

 • Kontrola wykorzystania mocy przerobowych analizowanych od strony stanowisk jak i pracowników
 • Analiza zapotrzebowania surowcowego w odniesieniu do stanów magazynowych
 • Kontrola wykorzystania surowców w stosunku do norm produkcyjnych

Analiza stanu wykonania

 • Analiza zaawansowania poszczególnych zleceń i paczek. Wykorzystanie biletów z kodami kreskowymi do śledzenia czasów i etapów wykonania
 • Analiza stanów przygotowanych do wysyłek

Kontrola jakości

 • Obsługa poprawek (biletów poprawkowych)
 • Obsługa gatunku II
 • Reklamacje i zwroty

Sprzedaż i wysyłka

 • Przygotowanie wysyłek na podstawie zamówień
 • Tworzenie opakowań zbiorczych
 • Obsługa wysyłek indywidualnych

Analizy i raporty

 • Stany magazynowe
 • Analiza rotacji
 • Określenie cyklu życia produktu
 • Analizy sprzedaży i rentowności