Branża mleczarska

Skup

 • Definicja tras skupowych
 • Ewidencja przyjęć surowca - syntetycznie - cysterna oraz analitycznie dla poszczególnego dostawcy
 • Ewidencja badań surowca od dostawcy
 • Tworzenie przyjęcia na produkcję
 • Ewidencja pobrań nabiałowych i pobrań technicznych

Produkcja

 • Normy materiałowo surowcowe
 • Sezonowość
 • Widencja raportów wydziałowych (raport majstra)
 • Ewidencja raportów produkcyjnych dziennych i miesięcznych
 • Utrzymywanie aktualnych stanów na magazynach przyprodukcyjnych
 • Rozliczanie produkcji w toku
 • Rozliczenie jednostek tłuszczu i plazmy
 • Zestawienia
 • Atesty

Magazyn Techniczny

 • Tworzenie zapotrzebowania
 • Zamówienia wewnętrzne
 • Stany minimalne i maksymalne
 • Karty przyjęć surowca
 • Zamówienia do dostawców
 • Śledzenie ścieżki surowcowej

Magazyn Wyrobów Gotowych

 • Stany magazynowe wg dat przydatności
 • Stany minimalne - maksymalne
 • Wydawanie towarów na podstawie zbiorczych lub indywidualnych dowodów wydań
 • Śledzenie ścieżki wyrobu gotowego
 • Wydania wg FIFO, FEFO
 • Znakowanie
 • Śledzenie ścieżki wyrobów gotowych
 • WMS

Opakowania

 • Rozliczenie opakowań zbiorczych wg odbiorców, dostawców, konwojentów
 • Ewidencja opakowań na stanie
 • Ewidencja opakowań u Klientów
 • Fakturowanie sprzedanych opakowań
 • Ewidencja obrotu wewnętrznego opakowaniami

Sprzedaż

 • Definicja tras sprzedaży - przypisanie odbiorców, domyślnych towarów dla trasy / odbiorców
 • Rejestracja zamówień klientów
 • Statusy tras i statusy zamówień
 • Rejestracja warunków handlowych i cenników
 • Rejestracja promocji
 • Różne tryby fakturowania

Współpraca z sieciami

 • Wymiana danych EDI
 • Faktury bonusowe / retrospektywne
 • Rozliczanie promocji
 • Ewidencja i rozliczanie budżetów promocyjnych

Obsługa hurtowni i sklepów

 • Szybka sprzedaż
 • Połączenie z kasami fiskalnymi
 • Stanowiska POS

Transport

 • Ewidencja tonażu i ilości palet (kontrola z ładownością i pojemnością samochodu)
 • Planowanie transportu
 • Rozliczanie kosztów transportu

Arkusz wyrobu i analiza rentowności

 • Analiza kosztów wytworzenia w typowym układzie arkusza wyrobu
 • Dodatkowe mechanizmy rozliczenia rentowności sprzedaży
 • Analiza rentowności na różnych poziomach

Rozliczenie kosztów

 • Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej i podstawowej
 • Elastyczne wskaźniki rozliczeń
 • Minimalizacja odchyleń

Rozliczanie produkcji i produkcji w toku - wyroby dojrzewające

 • Rozliczenia kosztów bezpośrednio-produkcyjnych
 • Rozliczenia kosztów pośrednich jak i ogólnych
 • Wyliczenie wielkości produkcji zakończonej oraz produkcji w toku
 • Urealnienie kosztów wytworzenia i produkcji w toku do kosztów rzeczywistych
 • Likwidacja odchyleń

Współpraca z MICRODOM 2000 - eksport i import danych

 • Eksport skupu
 • Eksport badań
 • Eksport potrąceń
 • Import faktur

Udziałowcy

 • Rozliczenie udziałowców
 • Rozliczenie udziałów
 • Zestawienia i wydruki

Wszystkie dodatkowe obszary takie jak:

 • Księgowość
 • Magazyny
 • Kadry-płace
 • Kasa/bank
 • Homebanking
 • Obiegi dokumentów
 • Gospodarka remontowa
 • Budżetowanie
 • CRM
 • itd