Oprogramowanie

Prawidłowy wybór dostawcy systemu informatycznego staje się często kluczowym zagadnieniem, które wpływa na dalszy rozwój firmy. Szeroki wachlarz rozwiązań oraz znaczna liczba firm tworzących własne systemy nie ułatwia podjęcia decyzji.

Często Klienci szukających dobrych rozwiązań informatycznych stają przed pewnym dylematem. Wybór systemu dużego dostawcy czy rozwiązanie dostosowane w większym stopniu do potrzeb lecz opierające się na mniejszym dostawcy. Wbrew pozorom jest to trudny wybór.

Najczęściej bowiem wybrać należy pomiędzy gotowym rozwiązaniem, posiadającym setki/tysiące instalacji, którego autorem jest znacznej wielkości dostawca a systemem " szytym na miarę" w pełni odpowiadającym określonym potrzebom i specyfice działania przedsiębiorstwa.

Wielokrotnie bowiem rozwiązania gotowe, utworzone przez "dużego i stabilnego" dostawcę cechuje pewna mniejsza elastyczność. Systemy tworzone są jako uniwersalne dla wielu branż i potrzeb. Modyfikacje o ile są możliwe opierają się co najwyżej o pewną parametryzację lub dopisanie dodatkowych modułów współpracujących z podstawowym systemem. Należy więc liczyć się ze znacznym dopasowaniem się do systemu. Rozwiązanie to jednak daje pewne plusy – takie jak:

  • stabilność rozwiązania,
  • szybką i pewną reakcję na zmieniające się przepisy oraz regulacje prawne,
  • dopasowanie do zmieniających się wymagań technicznych,
  • bazowanie na wiedzy i doświadczeniu znacznej ilości użytkowników,
  • dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Wybór rozwiązania mniejszego często u lokalnego dostawcy nie zawsze daje oczekiwany rezultat nawet jeżeli jest to rozwiązanie dedykowane do danej branży. Systemy te często tworzone pod konkretne wcześniejsze wdrożenia niekiedy tworzone są z myślą tylko o realizacji tych procesów i w późniejszym etapie trudniejsze do rozwijania. Dodatkowo nie zawsze są w stanie sprostać wysokim wymaganiom klientów od strony ciągłości działania czy dynamiki rozwoju.

Często właśnie znaczne ryzyko związane  z wyborem mniejszego dostawcy systemu, który z jednej strony nie daje gwarancji, iż w różnych przypadkach losowych zapewniony zostanie dalsze utrzymanie i rozwój systemu skłania przedsiębiorstwa do rezygnacji z implementacji własnej specyfiki na rzecz rozwiązań standardowych. Często też przedsiębiorstwa nie decydują się na współpracę ze względu na to, iż taki dostawca staje się dla nich "monopolistą".

Mając świadomość powyższych dylematów realizujemy własną politykę polegającą na znalezieniu "złotego środka".

Proponujemy zatem naszym klientom rozwiązania opierające się o standardowe systemy dużych dostawców zapewniając bezpieczeństwo ciągłości rozwoju i działania systemu. Zarazem jednak odpowiedni dobór dostawców i rozwiązań pozwala nam na znacznie lepsze dopasowanie do potrzeb niż robią to nasi konkurenci.

Stabilnośc i dopasowanie rozwiązań