Branża spożywcza

W zakres rozwiązań dla szeroko rozumianej branży spożywczej wchodzą systemy mocno specjalistyczne, powiązane wielokrotnie z liniami produkcyjnymi oraz urządzeniami kontrolująco pomiarowymi.

Naszymi rozwiązaniami realizujemy szeroki zakres i znaczną ilość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Główne korzyści osiągane poprzez wdrożenie systemu to:

  • Skrócenie czasu realizacja procesów - choćby poprzez szybką i sprawną wymianę informacji
  • Zmniejszenie stanów magazynowych
  • Obniżenie kosztów produkcji
  • Lepsza kontrola produkcji
  • Zarządzanie stanami i terminami, partiami produkcyjnymi
  • Ścieżka śledzenie surowca oraz wyrobu gotowego (traceability)
  • Realizacja wymagań księgowości zarządczej

Nie sposób wymienić wszystkich elementów wchodzących w skład takiego systemu. Dla każdego z naszych klientów system przygotowany jest w taki sposób by był dopasowany do specyfiki działania oraz realizował założenia stawiane przy projekcie.

By realizować te wymagania wielokrotnie współpracujemy bezpośrednio z urządzaniami kontrolno-pomiarowymi lub sterujemy liniami produkcyjnymi.

Możemy poszczycić się autorskimi rozwiązaniami dotyczącymi rozliczeń produkcji, wycen produkcji w toku, określania rentowności na różnych poziomach. zawsze też chętnie podejmujemy się nowych wyzwań. Jesteśmy otwarci na uwagi, wiedzę i doświadczenie naszych klientów. My również z przyjemnością dzielimy się naszym doświadczeniem wypracowanym poprzez wiele lat wdrożeń.