Branża meblarska

Rozwiązania z tej branży powstały jako odpowiedz na potrzeby naszych klientów w zakresie:

 • Zwiększenia efektywności działań
 • Planowania zasób - surowcowych, mocy przerobowych, zajętości stanowisk/wydziałów
 • Wsparcie w procesie rejestracji operacji i zużycia materiałów
 • Planowanie wysyłek oraz kontrola ich realizacji (wraz z wizualizacją tras, kontrolą i planowaniem załadunku)

Korzyści:

 • Zwiększenie kontroli magazynów surowcowych
 • Analizy zuzycia w stosunku do norm
 • Obnizenie koniecznych stanów

Normy produkcyjne:

 • Prowadzenie norm produkcyjnych oraz na ich podstawie tworzenie wzorca zapotrzebowania surowcowego na wytwarzane wyroby oraz półprodukty
 • Umożliwienie tworzenia niestandardowych zleceń produkcyjnych (serwis, naprawy gwarancyjne, nieszablonowe wyroby gotowe)
 • Tworzenie wielowariantowych technologii wykonania i zaangażowania surowców

Stany magazynowe

 • Prowadzenie stanów magazynowych surowców na magazynach głównych oraz magazynach wydziałowych - stany towarów według magazynów
 • Odwzorowanie rzeczywistego obrotu surowcem w systemie informatycznym.
 • Ewidencja obrotu i stanów wyrobów gotowych (zakup, przesunięcia, wydania, inwentaryzacje)
 • Śledzenie ścieżki półproduktów oraz wyrobów gotowych
 • Analiza zalegania, śledzenie partii produkcyjnych, stanów wg magazynów
 • Ewidencja dodatkowych informacji do dostawy (atrybuty indeksów, dostaw)
 • Trendy i kierunki rozchodu towarów
 • Zapasy surowców produkcyjnych

Ewidencja zamówień sprzedaży

 • Ewidencja zamówień sprzedaży składanych przez klientów
 • Ewidencja uzgodnionych warunków cenowych i technicznych realizacji zamówień
 • Obsługa cen i wartości zamówień
 • Wielowalutowość
 • Priorytety oraz ujęcie czasowe określonych cenników sprzedaży
 • Definicje cennikow indywidualnych
 • Analiza cen i wartości sprzedaży z podziałem na kontrahentów/ odbiorców

Powoływanie i ewidencja zleceń produkcyjnych

 • Automatyczne powoływanie zleceń produkcyjnych
 • Wsparcie przy wykorzytywaniu stocków magazynowych
 • Modyfikacja sposobu wytworzenia wynikająca z różnic pomiędzy standardem zleceń a uzgodnieniami z klientem

Planowanie wykonania zleceń

 • Tworzenie planów wykonywania zleceń - modyfikacje zleceń pod kątem produkcji własnej oraz kooperacji
 • Tworzenie listy zleceń do wykonania na poszczególne wydziały oraz do poszczególnych kooperantów
 • Tworzenie zapotrzebowania surowego na poszczególne plany zleceń
 • Zestawienia list zleceń - dla celów produkcyjnych i analiza wykonania

Ewidencja operacji / śledzenie ścieżki zleceń produkcyjnych

 • Ewidencja zdarzeń wykonywanych na danym zleceniu produkcyjnym
 • Rejestracja za pomocą kodów kreskowych otwarcia i zamknięcia poszczególnych etapów zleceń produkcyjnych
 • Rejestracja osób wykonujących poszczególne operacje
 • Automatyzacja czynności związanych z otwarciem i zamknięciem etapów - np pobrania surowców, przesunięcia na inne magazyny itp
 • Ewidencja elementów wchodzących w skład wyrobu/ zlecenia

Ewidencja kooperacji

 • Ewidencjonowanie zleceń przekazanych i odebranych od kooperantów
 • Rozliczenia z kooperantami od strony przekazanych i zużytych surowców / półfabrykatów
 • Tworzenie odpowiednich list zleceń kooperacyjnych
 • Analiza współpracy z kooperantami (obroty, czasy itp)

Tworzenie tras wysyłkowych

 • Tworzenie i planowanie wysyłek (tras) wraz z ewidencją na nich poszczególnych zleceń
 • Kontrola zajętości oraz wykonania (etapów wykonania) zleceń pod kątem planowanych wysyłek
 • Planowanie załadunku
 • Szybki podgląd na stan zaawansowania trasy od strony produkcyjnej
 • Zestawienia i wydruki
 • Wytyczanie tras i ich wizualizacja

Realizacja tras wysyłkowych

 • Tworzenie list załadunkowych
 • Realizacja poprzez kody kreskowe wysyłek
 • Odczyt poszczególnych elementów wyrobów (zleceń)
 • Szybka analiza stanu załadunku
 • Tworzenie dokumentów wydań dla klientów i kierowców
 • Analiza wykonania wysyłki

Realizacje reklamacji / zwrotów

 • Realizacja przyjęć reklamacyjnych
 • Tworzenie zleceń reklamacji
 • Planowanie napraw gwarancyjnych

Kody kreskowe

 • Zastosowanie kodów kreskowych do rejestracji poszczególnych operacji zleceń produkcyjnych - otwarcie i zamkniecie etapów
 • Automatyzacja prac związanych z obciążeniem zleceń oraz rejestracją obrotu pólproduktów
 • Wsparcie kontroli i rozliczenia wysyłek kodami kreskowymi
 • Tworzenie etykiet z kodami kreskowymi

Zestawienia i analizy

 • Analizy sprzedaży na klientów / asortymenty. Grupy klientów/ grupy indeksów w określonym założonym czasie. Analizy ilościowe i wartościowe
 • Analiza cen sprzedaży
 • Analiza trendu klientów
 • Analizy stanów i obrotów magazynowych (globalnie i wg magazynów)
 • Stany minimalne i maksymalne - analiza przekroczeń
 • Analiza wykonania w stosunku do norm produkcyjnych
 • Analiza trendu sprzedaży
 • Analiza tras wysyłkowych
 • Analiza zakupów - cen magazynowych dostawców, portfeli produktów dostawców, ilościowe, wartościowe, wg regionów
 • Wydruki wspierające - listy załadunkowe, listy produkcyjne, wydruki pomocnicze np. karty gwarancyjne