Serwis

Firma VIRGO świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego serwisu teleinformatycznego. W naszej ofercie znajdują się prócz usług serwisowych również sprzęt komputerowy, sieci oraz rozwiązania telekomunikacyjne.

W razie potrzeby naszym klientom oferujemy w pełnym zakresie ousourcing serwisu. W zakresie tym przejmujemy pełną opiekę nad bezpieczeństwem danych, zabezpieczeniem ciągłości działania całej infrastruktury i sprzętów komputerowych i telekomunikacyjnych.

VIRTUALIZACJE - Virtualizacja serwerów stała się już pewnym standardem w działaniu. Ograniczenie ilości fizycznych maszyn przekłada się na zmniejszenie kosztów. Samo rozwiązanie jednak opiera się nie tylko na stronie kosztowej. Za stosowaniem virtualizacji przemawią takie argumenty jak: większa elastyczność i mobilność rozwiązań, szybkość rekonfiguracji i tworzenia nowych środowisk oraz zdecydowanie sprawniejsze zarządzanie i wykorzystanie sprzętu komputerowego.

ZABEZPIECZENIE DANYCH - Naszym klientom proponujemy rozwiązania pozwalające na prawidłowe tworzenie kopii zapasowych, tworzenie archiwów ( łącznie z archiwizacjami wyniesionymi). W czasach, gdzie tak wiele procesów zachodzących w przedsiębiorstwie opiera się na systemie informatycznym, zapewnienie bezpieczeństwa danych staje się kluczowym zagadnieniem

CIĄGŁOŚĆ PRACY SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH - Naszym klientom dostarczamy rozwiązania, które zapewniają ciągłość pracy często nawet w sytuacjach kryzysowych. Niezmiernie ważnym jest również przewidywanie różnych sytuacji i tworzenie scenariuszy oraz sposobów rozwiązania by utrzymać ciągłość pracy lub sprowadzić  do niezbędnego minimum czasu przestoju. Każda chwila bez działania systemu w wielu przedsiębiorstwach związana jest ze znacznymi kosztami.

OCHRONA DANYCH - Prócz zabezpieczeń danych przed ich utratą, należy mieć również na uwadze zakres związany z bezpieczeństwem danych przed nieuprawnionym dostępem. W zakresie tym obecnie należy stosować jak najbardziej wyszukane zabezpieczenia. Informacje staje się często jednym z najważniejszych czynników sukcesu. Danych strategicznych znajdujących się w systemach informatycznych jest coraz więcej. Naraża to oczywiście na niebezpieczeństwo ataków zewnętrznych lecz prawidłowo zabezpieczone dane wpływają na zwiększenie kontroli dostępu w stosunku do sytuacji kiedy dane nie były przechowywane w bazach systemów informatycznych.

PRACA W CHMURZE ORAZ PRACA ZDALNA - Zwiększenie mobilności, struktury rozproszone organizacji a zarazem konieczność szybkiej aktualizacji oraz dostępu do danych wplywa na potrzebę pracy zdalnej i/lub wykorzystania pracy w chmurze. Nasze doświadczenie i rozwiązania umożliwiają taką pracę przy zachowaniu rygorystycznych zabezpieczeń

MONITORING PROCESÓW I PUNKTÓW KRYTYCZNYCH - Wiele miejsc w danym zakładzie, znaczna ilość punktów krytycznych w procesach wymaga ciągłego monitoringu. Nie wystarczają kamery przemysłowe czy instalacje RCP lub kontroli dostępu. Naszymi rozwiązaniami staramy się objąć wiele punktów – monitorując je i kontrolując prawidłowy przebieg. Proponowane rozwiązania informują o stanach zagrożeń odpowiednie osoby oraz zmuszają do podjęcia odpowiednich działań

ROZWIĄZANIA FISKALNE - Wymogi stawiane sprzedaży detalicznej muszą zostać zrealizowane z zastosowaniem urządzeń fiskalnych. W tym zakresie również wspieramy naszych klientów poprzez dostarczenie, instalację, szkolenie i serwis kas oraz drukarek fiskalnych. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania firmy POSNET. Dostarczamy naszym klientom pełne platformy POS o znacznej funkcjonalności opartej na rozwiązaniach aplikacyjnych naszych dostawców i własnych a od strony sprzętu wykorzystujących urządzenia takich firm jak POSNET, ELZAB , NOVITUS i inne

KODY KRESKOWE - Usprawnienie działania magazynów w znacznej mierze opierają się o przyspieszenie uzyskiwania pewnych i pełnych danych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest zastosowanie rozwiązań opartych o kody kreskowe. Od wielu lat wdrażamy i stosujemy ten model działania u naszych klientów. Tworzymy systemy znakujące, odczytujące zgodnie z potrzebami i wymaganiami poszczególnych przedsiębiorstw.

VOIP - Voice Over Internet Protocol jest już powszechnie użytkowanym sposobem komunikacji. Elastyczność rozwiązań, mobilność oraz redukcja kosztów spowodowały, iż stosowanie VOIP jest już powszechne i ogólnie dostępne. W tym zakresie również posiadamy wiele doświadczeń i wdrożeń. Nasze doświadczenie w telefonii tradycyjnej potrafiliśmy szybko wykorzystać w tworzeniu u naszych klientów rozwiązań hybrydowych w zakresie telekomunikacji. Również i w tym zakresie możemy pochwalić się wieloma wdrożeniami.

SPRZĘT KOMPUTEROWY - Naszym klientom oferujemy sprzęt komputerowy oraz peryferia dopasowane do potrzeb. Staramy się dostosowywać proponowane rozwiązania do indywidualnych wymagań klienta. Jesteśmy partnerem handlowym wielu czołowych producentów sprzętu. Dostrzegamy bowiem, iż najważniejszym zagadnieniem jest prawidłowe dostosowanie się do preferencji i potrzeb jakie posiadają nasi klienci.